БАНКОВА ЛОГИКА

"Пари - стока и без
стока - пари прим!"

Категория: