ОЦЕНКАТА

"Ценим произведенията
по заложената в тях
максимум човещина".

Рабиндранат Тагор

Категория: