НАРОДНА РЕЦЕПТА

При опарено сърце
не помага охлаждане,
а стопляне...

Категория: