НАВОДНЕНИЯ

"Соцът" предприятия
и язовири построява,
а "цоцът" ги разрушава
и всичко разпродава...

Категория: