ГЛАСЪТ НА ЗЕМЯТА

"Ако с мене си в съгласие,
ще намираш свойто щастие,
ако не - ще си в нещастие
зарад твойто самовластие!"

Категория: