КОРУПЦИЯ

Лакеите придворни
са винаги подкупни,
защото са бездарни.

Категория: