СЪЩНОСТ

Човешка същност
е храм сърдечен,
но той е, всъщност,
и храм космичен.

Категория: