ИСКРЕНОСТ

Устата казва словата,
които шепне душата.

Категория: