БАНИЦАТА

Младите тръгват
към границата,
защото не стигат
до баницата...

Категория: