КРАЙ И БЕЗКРАЙ

Всеки го знае
какъв ще е края,
но никой не знае
какъв е безкрая.

Категория: