АРТИСТЪТ

Артистът се покланя,
но не се прекланя.

Категория: