ВОТЪТ

Гласът на депутатите
е вотът на бедняците,
подменян от богатите.

Категория: