ВЕЛИЧИЕ

По-велика от кралица
е всесилната Парица.

Категория: