ШЕНГЕН

Ако влеземе в Шенген,
ще е Рай благословен,
но дали за теб и мен?

Категория: