ЗАБРАВА

Които доброто забравят,
на злото пътища правят.

Категория: