"СМЕХЪТ Е ЗДРАВЕ!"

Които се страхуват,
със смях да се лекуват.

Категория: