БЪЛГАРИЯ

"Българи има
в България",
но в някои няма
България...

Категория: