ТВОРЧЕСКИ ПРИНОС

Политици правят
от честта комизъм
и дори сарказъм.

Категория: