УЧИТЕЛИ

Успехът и провалът
са прекрасни учители.
Първият е усмихнат,
а вторият - намръщен,
за да станем човечни.

Категория: