БЕДИТЕ

На власт са парите,
в окови - съдбите,
затуй са бедите.

Категория: