ЦАРСКА МИЛОСТ

Царете не наказват,
които се подмазват,
но после ги зарязват.

Категория: