КОНТРАСТИ

Светлините
са човечните,
а тъмнините -
безчовечните.

Категория: