ЛЪВ-МИШОК

Който мисли се за лъв,
сред мишоците е пръв.
но дори от плъх по-прост
пъчи се на лъвски пост.

Категория: