ПРЕД КАТАСТРОФА

Олигархията е айсберг:
надводната част е видима,
а подводната - невидима.
Двете потопиха "Титаник".

Категория: