ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Божественото е Човечно,
а Човечното - Божествено!
Свято е Семейството!

Категория: