БЕЗНАКАЗАНОСТ

Нашата държава
зле се управлява,
щом се наводнява,
но боклукът плава.

Категория: