ТУЛУПИ /по Теофраст/

Всеки угоен тулуп
по-безчувствен е от труп,
лапа, граби и вони
чак до сетните си дни.

Категория: