ЛЪВ И МАГАРЕ /басня/

Който мисли се за лъв,
сред магарета е пръв,
но макар и лъв голям,
сред магарета е сам.

Категория: