ВЛАСТОЛЮБИЕ

Обичат власт
богатите,
а топъл жест -
бедняците.

Категория: