ЖИВОТ И СМЪРТ

Живот и смърт се редуват,
на врагове се преструват,
народите да не враждуват...

Категория: