ХУМОРЪТ

Който подценява
хумористичното,
надценява личното.

Категория: