КРАДЦИТЕ

Крадците грабят
всичко на земята,
но после губят
всичко под земята.

Категория: