КРИТИЧНА МАСА

Критиката увеличава масата,
а масата увеличава критиката.
Критичната маса е взривната.

Категория: