ЗЕМЯТА ДНЕС

Дано Земята днес
лети към свят прогрес,
а не към див регрес!

Категория: