ПРИЯТЕЛИ

Волнодумието
и остроумието
са приятели...

Категория: