ТВОРБАТА

Ако търсим Бог, виждаме Го
най-напред в себе си, защото
сме по Негов образ и подобие
създадени. Ако не Го виждаме,
значи има повреда в творбата.

Категория: