ПРАЗНИЧЕН ТОСТ

Редувайте виното
с ракията, защото
разреждат опелото!

Категория: