БЪДНИ ВЕЧЕР

Синът Божествен се роди,
Човечността да възвиси.
Разпънат бе, но Бог реши
Спасителят да възкреси.

Категория: