ПИСТИ И ЧУКИ СКАЛИСТИ

Парите горите изсичат
и кални порои потичат,
които животи завличат.

Категория: