АЛЧНОСТ

Винаги е имало алчност,
но като днешната - никога.

Категория: