МИНАЛО И БЪДЕЩЕ

Много хора гледат миналото,
защото не виждат бъдещето.

Категория: