БЕЗУМНИЯТ /по Теофраст/

На безумния умното
изглежда безумно,
а безумното - умно.

Категория: