ВЪЛШЕБСТВО

Вълшебството
от детството
е богатството
сърдечното.

Категория: