ВЛАСТТА НА ПАРИТЕ

Тържествуват парите,
щом са празни главите
и продажни душите.

Категория: