МУТАНТНО ВРЕМЕ

На постове различни,
не само политични,
поставят безсърдечни
мутанти безчовечни.

Категория: