СТАДОТО

"Всяко стадо
си има мърша!"
Нашето стадо,
древно и младо,
не е злорадо,
но чака чудо.

Категория: