ДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА

Безкрайно благодарство
за сърдечното богатство
и приятелското братство!

Категория: