СВОБОДНА ВОЛЯ

Човекът има воля, трябва му
свобода, за да я осъществи
и човечност, за да я осмисли.

Категория: