СНЕЖЕН ЧОВЕК /по rhymefan/

Възвеличава
ли се, се възгордява
и се стопява...

Категория: