ДУМИ И РИМИ

На думите
короните
и лимбите
са римите.

Категория: